Labfreez Instruments (hunan) Co., Ltd.
Labfreez Instruments (hunan) Co., Ltd.
Hunan, China

Main Categories

Lò phản ứng & Lên Men
Thiết Bị Bay Hơi quay
Spray Dryer
Refrigeration & Cryogenic
8.269,00 US$ - 8.704,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
7.787,70 US$ - 8.653,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
13.460,00 US$ - 17.300,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
7.442,10 US$ - 8.269,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
25.000,00 US$ - 27.880,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
8.000,00 US$ - 22.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.