Main Categories

Lò phản ứng & Lên Men
Thiết Bị Bay Hơi quay
Spray Dryer
Refrigeration & Cryogenic

Main Products

1.452,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Đơn vị
5.537,00 US$ - 6.153,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
3.000,00 US$ - 15.769,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
2.000,00 US$ - 4.867,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Bộ
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.